Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

 La data de 17.02.2017 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor:
 - specialist (jurist)
 - specialist ( pentru planificarea bugetului)
 - specialist (în problemele perceperii fiscale).

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 22.02.2017 s-au examinat dosarele depuse la funcţiile date. În urma examinării dosarelor s-a constatat că toate corespund cerinţelor din anunţ.

 Primăria or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a actelor pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar pînă la 07.03.2017.

 Comisia de concurs

 Stimaţi locuitori ai or. Făleşti, miercuri 8 februarie 2017, ora 10:00-13:00, în sala de şedinţă a primăriei or. Făleşti se va desfăşura o întîlnire a cetăţenilor oraşului cu consilierii orăşeneşti: Pleşca Eduard şi Tambur Veaceslav.
 Doritorii de a adresa întrebări sunt aşteptaţi.

 Scopul general al funcţiei constă în intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile de stat competente.
 Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.
 Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Condiţiile de participare la concurs:
- la concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă;
- cunoaşterea limbii de stat;
- Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari.
- Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017 ,pe adresa: str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti, et.III, bir. nr. 7.

   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business