Intituţii subordonate  

   

Bine ați venit pe pagina oficială a Primăriei oraşului Făleşti

Sarcini de bază:
1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate, pentru fiecare articol de cheltuieli.
2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.
3. Asigurarea întocmirii proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local.
4. Asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice.
5. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizelor instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului.

Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare în domeniul economiei şi în domeniul gestionării finanţelor publice locale;
- experienţa profesională va fi un avantaj
- cunoaşterea la nivel înalt pachetului Microsoft Office ( Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017

Sarcini de bază:
1. Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii.
2. Întreprinderea măsurilor pentru stingerea obligaţiilor fiscale; asigurarea popularizării legislaţiei fiscale.
3. Efectuarea controalelor fiscale în limitele competenţei.
4. Eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ şi/sau de deservire socială, evidenţa şi controlul conform legislaţiei în vigoare.

 Condiţiile de participare la concurs:
- cunoaşterea  limbii de stat;
- studii superioare în domeniul finanţelor sau în domeniul administraţiei publice;
experienţa profesională va fi un avantaj
-  cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Candidaţii vor  depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 17.02.2017

Scopul general al funcţiei:

 Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către consiliul local şi primarul oraşului.

Sarcinile de bază:

1. Consultarea şi acordarea asistenţei juridice primarului şi viceprimarului oraşului, secretarului consiliului orăşenesc, specialiştilor din cadrul primăriei.
2. Verificarea legalităţii organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, licitaţiilor cu strigare şi cu reducere, etc; actelor întocmite în cadrul primăriei (dispoziţiile primarului, deciziile cosiliului local)
3. Reprezentarea, prin procură, a intereselor primăriei şi consiliului local în instanţele de judecată şi în alte instituţii.

 Condiţiile de participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- cunoaşterea  limbii de stat;
- studii superioare de licenţă juridice;
- experienţa profesională va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office (Word,Excel,Internet)

Dosarul pentru participare la concurs poate fi depus pînă la data de 17.02.2017 ora 17:00, pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 73, biroul nr. 7.

 La data de 26.01.2017 s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de :

 - specialist (Jurist)
 - specialist (în problemele recrutării şi încorporării)

 Funcţia de specialist (Jurist) a rămas vacantă. La funcţia de specialist (în problemele recrutării şi încorporării) a promovat concursul Solonari Viorica.

Comisia de concurs

  Stimați colaboratori ai Procuraturii

  Am înalta onoare în calitatea mea de primar al or. Făleşti să vă adresez sincere şi cordiale felicitări cu ocazia Zilei Lucrătorului Procuraturii, care este marcată la data de 29 ianuarie.
  Această zi îmi oferă posibilitatea de a-mi exprima respectul pentru munca pe care o depuneţi zilnic, profesionalismul de care daţi dovadă continuu, devotamentul şi principialitatea prin care se caracterizează orice lucrător al procuraturii. Instituţia Dumneavoastră are un rol esenţial în consolidarea statului de drept, asigură supremaţia legii şi protecţia drepturilor şi libertăţilor oamenilor.
  Vă doresc ca activitatea pe care o exercitaţi să fie susţinută şi apreciată de toată societatea.

Vladimir Rusu
Primarul or. Făleşti

   

Acces poșta electronică  

   

Cetăţeni şi business