https://ro-md.net/ro/despre-program/achizitii-publice/servicii-de-comunicare-si-vizibilitate

Beneficiar: Primăria orașului Fălești

Titlu proiect: Călător pe Meridiane Culturale

Termen limită: 06.12.2021,10:00

Detalii

  La data de 29.11.2021 în sala de ședință a primăriei, s-a desfășurat Ședința ordinară a Comisiei Situații Excepționale a or.Fălești, cu tema ordinei de zi: pregătirea instituțiilor publice din oraș pentru perioada rece a anului 2021-2022.

  În legătură cu situația pandemică COVID-19, de către șeful Centrului de Sănătate Publică Fălești a fost prezentată informația actualizată cu date de referință pentru orașul nostru. Astfel în ultima săptămâna se atestă o scădere a numărului de persoane infectate: în raion-36, în oraș- 4. Acest fapt precum și promovarea de către instituțiile publice din teritoriu a vaccinării împotriva COVID-19, a contribuit la stabilirea în localitatea noastră conform Hotărârei CNESP nr.62 din 22.09.2021 a pragului de alertă verde.

  Instituțiile publice din oraș subordonate primăriei, necătând la prețul ridicat al resurselor energetice din această perioadă, în ansamblu sunt pregătite de perioada rece a anului 2021-2022.

  Reprezentatul Secției Situații Excepționale a reamintit tuturor despre necesitatea respectării măsurilor de protecție antiincendiară datorită sezonului rece care s-a început și a sărbătorilor de iarnă care se apropie. O altă problemă ce ține de reparația cu pietriș a porțiunei de drum către gunoiștea orășănească a fost soluționată cu succes. Iar pentru defrișarea arborilor uscați din preajma Complexului Gloriei Militare din oraș care prezintă un pericol pentru cetățeni, s-a propus crearea unui grup de lucru specializat pentru soluționarea problemei în cauză.

  În final președintele și membrii CSE Fălești, au menționat faptul că stabilirea codului verde privind situația COVID-19 în oraș nu ne eliberează în continuare de la respectarea măsurilor de prevenire și control a virusului SarsCov-2, fapt demonstrat de apariția unei noi tulpini în Africa de Sud ,,Omicron” și a prelungirei în R.M. a stării de urgență în sănătate publică până la 15 ianuarie 2022.

Mai multe fotografii

 

Astăzi, în incinta primăriei or. Fălești, a fost organizată activitatea de totalizaree a proiectului ”Viața e frumoasă și după 60+”.

La această activitate au participat primarul or. Fălești, Alexandr Severin și membrii Comitetului Coordonator Local al or. Fălești, înființat în cadrul programului Îmbătrânire și Sănătate – Comunitate Prietenoasă Vârstei.

imb 25 11 2021

În cadrul ședinței s-au făcut totalurile unei munci depuse de Comitetul Coordonator Local pe parcursul anilor 2020-2021. Ca mulțumire pentru efortul depus, implicare și voluntariat membrii Comitetului Coordonator Local au fost premiați cu câte o diplomă de gratitudine de primarul or. Fălești, care a reiterat poziția administrației publice locale privind proiectul în cauză și atitudinea față de persoanele în etate.

În numele echipei, implicate în acest proiect, mulțumim tuturor persoanelor, care au contribuit la reușitele și realizările noastre și le urăm tot binele și succese pe viitor.

  Mai multe fotografii