La 21 octombrie curent, în or. Fălești, s-a desfășurat un eveniment inedit pentru toată comunitatea persoanelor în etate din localitate.

În această zi a fost inaugurat centrul destinat persoanelor în etate din localitate, care a fost realizat în cadrul proiectului ”Viața e frumoasă și după 60+”, datorită mini-grantului oferit de AO ”Casmed” și contribuția financiară a primăriei or. Fălești, în cadrul programului ”Îmbătrânire și Sănătate” și a conceptului ”Comunitate Prietenoasă Vârstei”.

 • dcb_1
 • dcb_10
 • dcb_11
 • dcb_12

Acest centru este rezultatul muncii, pe parcursul anilor 2020-2021, a unei echipe de activiști, voluntari și persoane cu inima mare din localitate. Știm cu certitudine că localul dat va fi un loc pentru toți doritorii, un spațiu comod, unde oricine poate veni, participa la activități și poate fi ascultat petrecându-și timpul într-o atmosferă prietenoasă și caldă.

Ținem să aducem mulțumiri tuturor persoanelor implicate în acest proiect și le dorim realizări noi pe viitor, iar oamenii dornici de schimbare sperăm că vor face comunitatea noastră o Comunitate Prietenoasă tuturor Vârstelor.

Galerie foto

La 20 octombrie curent, în orașul Fălești, a avut loc un eveniment istoric pentru toată comunitatea noastră. A fost organizată inaugurarea proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”.

La această activitate am avut parte de oaspeți marcanți:

-       Secretarul de Stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova – dna Ana Mardare

-       Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova – E.S. dl Janis Mazeiks

-       Șeful adjunct al misiunii Republicii Federale Germania ăn Republica Moldova – dl Ullrich Kinne

-       Directorul ADR Nord – dna Maria Prisacari

Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord.

 • IMG_5680
 • IMG_5682
 • IMG_5683
 • IMG_5684

Un punct din agenda de lucru a fost deschidera festivă a robinetului de apă din localitatea Gara Fălești și prezentarea de către antrepenor a activității desfășurate pe perioada proiectului. De asemenea delegația oficială a făcut o vizită la locatarul urbei dl. Pelin Ian, unde au gustat din apa care curge în robinet prin conducta nou instalată, pentru consumatorii finali.

Pe această cale aducem sincere mulțumiri tuturor actorilor implicați în acest grandios proiect pentru or. Fălești, care va avea un impact pozitiv pentru toți locuitorii orașului.

Credem că acest proiect va fi un start de bun augur și pentru alte proiecte de menire socială.

Galerie foto

La 15.10.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 8, or. Făleşti.

A promovat concursul  Rarancean Alina, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 18 puncte acumulate se acordă 4 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,2 puncte                    

 Punctaj final : 12,4

  Scopul general al funcției: Evidenţa veniturilor calculate  şi încasate. Evidenţa  cheltuielilor.

  Sarcinile de  bază ale funcției    

      1. Asigurarea evidenţei cheltuielilor de casă prevăzute în bugetul orăşenesc care se atribuie   conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa  2   Cheltuieli (servicii şi alte cheltuieli ). Efectuează  la finele anului de gestiune închiderea cheltuielilor instituţiilor subordonate primăriei.

      2. Înregistrarea cheltuielilor efective în baza documentelor primare, evidenţa analitică a serviciilor prestate şi lucrărilor executate. Pregătirea informaţiei privind cheltuielile executate şi efectuate pentru îndeplinirea dării de seamă trimestrială şi anuală.

       3. Evidenţa sistematică a veniturilor calculate şi încasate , prevăzute în buget orăşenesc care se atribuie conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa 1. Venituri Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune. Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune.

      4. Evidenţa contractelor privind vânzarea  ,cumpărarea  pământului. Efectuează calculul veniturilor  de la arenda  terenurilor administrate de primăria oraşului ,conform condiţiilor şi termenilor prevăzuţi în contractele încheiate cu acestea şi a  veniturilor de la arenda patrimoniului public în baza contractelor încheiate.

      5. Participarea la efectuarea inventarierii generală a elementelor de activ şi pasiv,a bilanţului instituţiei şi  cu determinarea  corectă şi la timp a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă.

Cerinţe față de funcție:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniu
 • Experienţa profesională va fi un avantaj

Doritorii se prezintă  la adresa: or. Făleşti, str. Şt. cel Mare 73, biroul 7,  
cu: copia buletinului de identitate,
 copiile diplomelor de studii,

tel. 0(259) 2-34-46.

La 5 octombrie current, tinerii voluntari ai Consiliului raional al tinerilor Fălești, au venit cu inițiativa de a reabilita aspectul estetic al indicatorului „Fălești”, situat la intrarea în oraș din partea fabricii de vinuri. Această activitate a fos realizată în cadrul evenimentului dedicat Săptămânei Naționale a Voluntariatului și a fost posibilă datorită suportului financiar al primăriei or. Fălești.

Ținem să mulțumim tinerilor voluntari implicați pentru munca depusă, voință de schimbare și spirit civic.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  La data de 5 octombrie, anual în R. Moldova se sărbătorește Ziua profesională a lucrătorului din învățământ.

  Administrația publică locală în persoana primarului or. Fălești, dl. Alexandr Severin, a venit cu un mesaj de felicitare și mulțumire pentru munca nobilă depusă de pedagogii instituțiilor preșcolare și școlare de pe teritoriul orașului Fălești. În cadrul acestor evenimente au fost premiate cadrele didactice, care s-au dedicat profesiei peste 30 de ani de activitate în domeniul învățământului și pentru realizările și succesele obținute pe parcursul activității.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 2

  Ținem să menționăm munca și aportul depus de cadrele didactice la educarea tinerei generații și le dorim să aibă parte de sănătate, emoții pozitive și respect din partea discipolilor.

Mai multe fotografii