INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor

în cadrul procedurii de achiziții publice tip Licitaţie publică , nr. 18/03499 din 21.08.2018

Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-nul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 18/03499/001 din 23.08.2018 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr.18/03499/001 din 04.09.2018 valabil până la 31.12.2019 în sumă de 3996268.48, inclusiv TVA.

Ofertant: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas.

Cantitatea

1 Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-l Făleşti 3996268.48 3330223.73
1.1 Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-l Făleşti 45233142-6 Bucată 1.00 3996268.48 3330223.73

  Angajați ai primăriei or. Fălești, consilieri locali și angajații Inspecției Ecologice de Stat Fălești au acceptat provocarea voluntarilor mișcării naționale ”Hai Moldova”, prin implicare la salubrizarea râulețului Șovățul de Jos din or. Fălești.

  Această activitate a fost dedicată ”Zilei Globale a Curățeniei” la care s-au alăturat peste 150 de țări din întreaga lume.

  • 1
  • 10
  • 11
  • 14

La data de 11 septembrie 2018 în sala de ședințe a primăriei or. Fălești a avut loc atelierul de lucru al grupului de lucru privind actualizarea capitolului ”apă și canalizare” al Strategiei de dezvoltare socio-economică a or. Fălești.

  • IMG_9816
  • IMG_9820
  • IMG_9823

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a blocului alimentar şi spălătoriei la IET 12 din or. Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 18/03574/001 din 24.08.2018 a fost încheiat contractul nr. 18/03574/001 din 05.09.2018 valabil pînă la 31.12.2018 în suma de 210820.37 lei inclusiv TVA cu ofertantul SRL Dezira.

Primarul or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de inginer ( construcţii, gospodărie comunală şi drumuri)

Sarcinile de bază ale funcţiei date:

- Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
- Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
- Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
- Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
- Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile angajării:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul construcţii;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
- Cunoaşterea programului WinCmeta 2000

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46
Web: www.falesti.md