Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 16/02213 din 05.09.2016 cu privire la achiziţia de Lucrări de extindere a reţelei de canalizare din str. Plopilor şi Miron Costin or. Făleşti, cod CPV - 45232400-6, conform necesitaţilor autorităţii contractante Primăria Făleşti r-l Făleşti, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

29.08.2016 10:00

29.08.2016 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică       

05.09.2016 10:00

05.09.2016 10:00

Datele actualizate privind procedura de achiziţie:
 http://etender.gov.md/proceduricard?pid=14597758