Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena, tel. 0259-49043
Obiectul achiziţiei: Produse alimentare Cod CPV: 15800000-6
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 29.12.2016 ora 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 29.12.2016 ora 11.00

Invitaţia la licitaţia publică achiziţionarea produselor alimentare pentru primul simestru 2017

Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii