Prin prezenta Primăria or. Făleşti Vă aduce la cunoştinţă, că conform procesului verbal nr. 17/01895/001 aprobat la 05.05.2017, grupul de lucru pentru achiziţii a decis de a anula procedura de achiziţionare a lucrărilor de reparaţie a străzii Alexandru cel Bun (licitaţia publică nr. 17/01895 din 04.07.2017) conform art. 67 p.1 a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţii publice, art. 150 p.1 al Hotărîrii privind aprobarea Regulamentulu privind achiziţii publice de lucrări (nu există cel puţin trei ofertanţi, care au întrunit condiţiile de calificare stabilite). Procedura va fi petrecută repetat.