Anunțuri de intenție

Anunțuri de participare

Contracte
Atribuite

Planul
de achiziții

Monitorizare
Contracte

   

INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziții publice tip

Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 17/01628 din 08.06.2017


Obiectul achiziției:
Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la Instituţia Educativă Timpurie nr. 5 din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul  verbal nr. 17/01628/001 din 08.06.2017 au fost încheiate următoarele contracte:
Contractul Nr. 17/01628/001 din 15.06.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de  114799.51, inclusiv TVA.
Ofertant: S.R.L. DEZIRA

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la Instituţia Educativă Timpurie nr. 5 din oraşul Făleşti 114799.51 95666.26
1.1 Lucrări de reparaţie a blocului alimentar la Instituţia Educativă Timpurie nr. 5 din oraşul Făleşti 45453000-7 Bucată 1.00 114799.51 95666.26