Anunțuri de intenție

Anunțuri de participare

Contracte
Atribuite

Planul
de achiziții

Monitorizare
Contracte

   

INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor în cadrul procedurii de achiziții publice tip

Licitaţie publică, nr. 17/02306 din 02.08.2017


Obiectul achiziției:
Lucrări de reparaţie a străzii Alexandru ce Bun din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul  verbal nr. 17/02306/001 din 02.08.2017 au fost încheiate următoarele contracte:
Contractul Nr. 17/02306/001 din 14.08.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de  2048906.39, inclusiv TVA.
Ofertant: S.A. MAGISTRALA

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie a străzii Alexandru ce Bun din or. Făleştii 2048906.39 1707421.99
1.1 Lucrări de reparaţie a străzii Alexandru ce Bun 45233142--6 Bucată 1.00 2048906.39 1707421.99