INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Licitaţie publică , nr. 17/03053 din 22.09.2017

Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie străzilor din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 17/03053/001 din 22.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03053/001 din 04.10.2017 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 1909824.36 , inclusiv TVA.
Ofertant: DRUMURI-BĂLŢI S.A.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie a străzilor 1909824.36 1591520.30
1.1 Lucrări de reparaţie a străzilor din oraşul Făleşti 45233142-6 Bucată 1.00 1909824.36 1591520.30