INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri, nr.17/03312 din 25.09.2017

Obiectul achiziției: Cărbune marca AS

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 17/03312/001 din 28.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03312/002 din 13.10.2017 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 88007.50, inclusiv TVA.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Cărbune       88007.50 73339.50
1.1 Cărbune marca AS 09111100-1 Tonă 23.50 88007.50 73339.50