INFORMAȚIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri, nr.17/03295 din 28.09.2017

 Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a acoperişului Instituţia Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti

 În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.17/03295/001 din 29.09.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

 Contractul Nr. 17/03295/001 din 09.10.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de 731937.32, inclusiv TVA.

 Ofertant: S.R.L. EMTEC-NORD

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări re reparaţie capitală a acoperişului la Instituţie Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti       731937.32 609947.77
1.1 Lucrări re reparaţie capitală a acoperişului la Instituţie Educativ Timpurie nr. 8 din oraşul Făleşti 45261210-9 Bucată 1.00 731937.32 609947.77