INFORMAŢIE
privind atribuirea contractelor
în cadrul procedurii de achiziţii publice tip
Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 17/03648 din 26.10.2017

Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a grădiniţei nr. 6 din oraşul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr.   17/03648/001 din   30.10.2017 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr. 17/03648/001 din 06.11.2017 valabil pînă la 31.12.2017 în sumă de 302222.22 , inclusiv TVA.
Ofertant:
S.C. VAMELIDAS - NORD S.R.L.

Lotul Preţul cu TVA Preţul fără TVA
Nr. Denumirea loturilor/poziţiilor CPV Un. mas. Cantitatea
1 Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 6 din oraşul Făleşti 302222.22 251851.85
1.1 Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr. 6 oraşul Făleşti 45453000-7 Bucată 1.00 302222.22 251851.85