INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor

în cadrul procedurii de achiziții publice tip Cerere a ofertelor de preţuri , nr. 18/02699 din 09.07.2018

Obiectul achiziției: Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe pentru IET nr. 10

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă

în procesul verbal nr. 18/02699/001 din 13.07.2018 au fost încheiate următoarele contracte:


Contractul Nr.
18/02699/001 din 19.07.2018 valabil pînă la 31.12.2018 în sumă de 306009.51, inclusiv TVA.

Ofertant: Î.I. LIPOVAN-VECTRA

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas.

Cantitatea

1 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe pentru IET nr. 10 306009.51 255007.92
1.1 Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe pentru IET nr. 10 45421100-5 Bucată 1.00 306009.51 255007.92