Obiectul achiziţiei: Lucrări de reparaţie a blocului alimentar şi spălătoriei la IET 12 din or. Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 18/03574/001 din 24.08.2018 a fost încheiat contractul nr. 18/03574/001 din 05.09.2018 valabil pînă la 31.12.2018 în suma de 210820.37 lei inclusiv TVA cu ofertantul SRL Dezira.