INFORMAȚIE

privind atribuirea contractelor

în cadrul procedurii de achiziții publice tip Licitaţie publică , nr. 18/03499 din 21.08.2018

Obiectul achiziției: Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-nul Făleşti

În rezultatul examinării, evaluării şi comparării ofertelor depuse la procedura de achiziţie, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. 18/03499/001 din 23.08.2018 au fost încheiate următoarele contracte:

Contractul Nr.18/03499/001 din 04.09.2018 valabil până la 31.12.2019 în sumă de 3996268.48, inclusiv TVA.

Ofertant: S.C. STRUCTURAL CONSTRUCT S.R.L.

Lotul Prețul cu TVA

Prețul fără

TVA

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. mas.

Cantitatea

1 Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-l Făleşti 3996268.48 3330223.73
1.1 Lucrări de reparaţie a străzii Luceafărului din or. Făleşti r-l Făleşti 45233142-6 Bucată 1.00 3996268.48 3330223.73