Primăria orașului Fălești anunță concurs prin metoda cererii ofertelor de preț pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a stradelei Toma Ciorba. 
 
 Termenul limită de depunere a ofertelor - conform SIA RSAP
 
 Persona de contact - Elena Cebotariov tel. 067566168.