Primăria anunță licitație publică pentru achiziționare a lucrărilorde amenajare a parcului central (repetat).
Data-limită de depunere a ofertelor: 07.05.2019 ora 10:00.
Informații detaliate le găsiți aici  https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1555944094498
Persoana de contact: Elena Cebotariov 259-49043.