INFORMAȚIE

Privind atribuirea contractului

în cadrul procedurii de achiziții publice – licitație publică deschisă nr. MD-1555942588946

Obiectul achiziției:  Lucrări de amenajare a parcului central din or. Fălești.

În rezultatul examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse la procedura de achiziție, în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal nr. MD-1555942588946 din 07.10.2019 a fost semnat contractul:

Contract nr. 225 din 18.10.2019 valabil până la 31.05.2020 în sumă de 1980265,00 , inclusiv TVA

Ofertant:  SRL Realconst-Grup

Nr.

Denumirea loturilor/pozițiilor

CPV

Un. Măs.

Cantitatea

Prețul cu TVA

Prețul fără TVA

1

Lucrări de construcție a parcului central din or. Fălești

45200000-9

bucată

1,00

1980265,00

165020,83