Primăria orașului anunță licitație publică pentru achiziționarea produselor alimentare pentru Instituțiile Educativ-Timpurii din orașul Fălești
Data-limită de depunere a ofertelor - conform SIA RSAP MTender