Primăria orașului anunță licitație publică
pentru achiziționarea serviciilor de amenajare a orașului Fălești.
Data-limită de depunere a ofertelor - conform SIA RSAP MTender