Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea detergenţilor  prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Autoritatea contractantă:Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante:str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact:Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36

Obiectul achiziţiei: detergenţi

Cod CPV:39831200-8

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ):04 aprilie 2016 ora 11.00

Data/ora desfăşurării concursului: 04 aprilie 2016 ora 11.00