Primăria or. Făleşti Vă informează despre anularea procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1593687256617 din 21.07.2020 cu obiectul achiziției ”Lucări de reparație a străzilor locale din cartierul Fabrica de Zahăr” conform art. 71 alin. 1 lt b). Procedura repetată se va desfășura la data și ora indicată în SIA RSAP MTender.