Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea lucrărilor de construcţie
a sistemului de canalizăre în microraionul "Dacia", or.Făleşti (etapa III)
prin metoda cererii ofertelor de preţuri

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti
Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti
Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36
Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare în microraionul „Dacia”
Cod CPV: 45232400-6
Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 22 aprilie 2016 ora 11.00
Data/ora desfăşurării concursului: 22 aprilie 2016 ora 11.00