Invitaţie de participare la concurs pentru  achiziţionarea lucrărilor de construcţie a trotuarului la grădiniţa nr. 5

Autoritatea contractantă: Primaria Făleşti

Sediul autorităţii contractante: str. Ştefan cel Mare, 73, or. Făleşti

Numărul de telefon şi persoana de contact: Cebotariov Elena,  tel. 259-2-36-36

Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcţie a trotuarului la grădiniţa nr. 5

Cod CPV: 45233161-5

Termenul limită de prezentare a ofertelor ( data/ora ): 22 aprilie 2016 ora 11.30

Data/ora desfăşurării concursului: 22 aprilie 2016 ora 11.30