Cîştigătorul concursului prin metoda cererii ofertelor de preţ nr. 700-op din 11.04.2016 pentru achiziţionarea lucrărilor de instalare a echipamentului de iluminare stradală, conform procesului verbal de adjudecare a lucrărilor nr. 10.2 din 19.03.2016  este SRL „German-Group”, motivul esenţial fiind cel mai avantajos preţ şi corespunderea cu cerinţelor expuse în caietul de sarcini. Ca urmare a fost încheiat contractul nr. 81 din 20.04.2016 în valoare de 221121,79 lei inclusiv TVA.