Cîştigătorul concursului prin metoda cererii ofertelor de preţ nr. 12 din 22 aprilie 2016 pentru achiziţionarea lucrărilor de pavare a trotuarului la grădiniţa nr. 5, conform procesului verbal de adjudecare a lucrărilor nr. 2.12 din 3 mai 2016 este SRL „Dezira”, motivul esenţial fiind cel mai avantajos preţ şi corespunderea cerinţelor expuse în caietul de sarcini. Ca urmare a fost încheiat contractul nr. 84 din 5 mai 2016 în valoare de 101235,35 lei inclusiv TVA.