msing

 

Comisii consultative de specialitate din cadrul
 Consiliului orășenesc Fălești

2023-2027


 Etică, Ordine Publică şi Drept

1.   Dedov Boris - președinte

2.   Pineaziuc Irina - secretar

3.   Stoian Vitalie

4.   Filippov Tatiana

5.   Erema Adela


 Economie, Finanţe şi  Buget

1.Voloșin Vladimir-președinte

2.Frunza Ala- secretar

3.Lavric Loredana 

4.Lisac Ludmila

5.Iliașova-Mandalac Irina


 Probleme Sociale, Învăţămînt, Ocrotirea Sănătăţii, Cultură, Culte, Turism, Tineret şi Sport

1.Frunza Ala - președinte

2.Calmațui Cristina- secretar

3.Păcălău Oxana

4.Turava Robert

5.Vasilciuc Rodica


 Construcţii, Urbanism, Arhitectură, Energetică, Gospodărie Comunală, Amenagarea Teritoriului, Drumuri şi Transport 

1.Voloșin Vladimir- președinte

2. Furculița Lilia- secretar

3.Șolohov Igor

4.Brașoveanu Alexei

5.Condrea Vladimir


 Agricultură, Industrie, Comerţ, Privatizare, Ecologie şi Probleme Funciare 

1.Șoldan Valeriu-președinte

2.Păcălău Maria-secretar

3.Marciuc Vadim

4.Babii Tudor

5.Iliina Nadejda