Comisii consultative de specialitate din cadrul
Consiliului local Fălești

Comisia etică, ordine publică şi drept:

- Dedov Boris (PPPN) - președinte

- Gherasimov Olesea (PSRM)

- Pineaziuc Irina(PPPN)

- Pernai Piotr (PPPN)

- Nanii Mihail (PDM)

- Savva Ion (PSRM)

- Severin Alexandr (PPPN)

Comisia economie, finanţe şi buget:

- Pleşca Eduard (PPPN) - președinte

- Rarancean Cristina (PPPN)

- Cojocaru Daniela (PPPN)

- Rîbac Lilia (PPPN)

- Marcov Vasili (PSRM)

- Savva Ion (PSRM)

- Ghervas Vitali (PL)

Comisia probleme sociale, învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, cultură, culte, turism, tineret şi sport:

- Frunza Ala (PPPN)-președinte

- Ciuperca Violeta (PCRM)

- Voloşin Vladimir (PPPN)

- Severin Alexandr (PPPN)

- Gherasimov Olesea (PSRM)

Comisia construcţii, urbanism, arhitectură, energetică, gospodărie comunală, amenagarea teritoriului, drumuri şi transport:
       - Voloşin Vladimir (PPPN)-președinte

- Marcov Vasili (PSRM)

- Pleşca Eduard (PPPN)

- Răbac Lilia (PPPN)

- Frunza Ala (PPPN)

- Sacara Liubomir (PLDM)

- Bilic Marin (PPEM-IURIE LEANCĂ)

Comisia agricultură, industrie, comerţ, privatizare, ecologie şi probleme funciare:

- Rarancean Cristina (PPPN)-președinte

- Şmurgun Ion (PPPN)

- Pineaziuc Irina (PPPN)

- Hîncu Mihai (PSRM)

- Balica Eduard (PLDM)