Comisii consultative de specialitate din cadrul
Consiliului local Fălești

Etică, Ordine Publică şi Drept

1. Dedov Boris (PPPN)- preşedinte

2. Pineaziuc Irina (PPPN)- secretar

3. Nanii Mihail (PSRM)

4. Prunceac Olesea(PSRM)

5. Tataru Nadejda(PPPDA)

    Economie, Finanţe şi  Buget

1. Lisac Liudmila (PPPN)

2. Curciuc Denis (PCRM)

3. Vatavu Ghenadie(PPPDA)

4. Şoldan Valeriu (PPPN)- preşedinte

5. Voloşin Vladimir(PPPN)- secretar

6. Pleşca Eduard(PPPN)

7. Buga Boris(PDM)

8. Casian Roman(PSRM)

9. Frunza Ala(PPPN)

    Probleme Sociale, Învăţămînt, Ocrotirea Sănătăţii, Cultură, Culte, Turism, Tineret şi Sport

1. Frunza  Ala (PPPN)- preşedinte

2. Iliaşova-Mandalac Irina(PPPN)- secretar

3. Ursachi Varfolomei(PPPN)

4. Falca Ana(PAS)

5. Gruşca Oleg(PPŞor)

6. Arhipov Mariana(PSRM)

7. Şoldan Valeriu(PPPN)

    Construcţii, Urbanism, Arhitectură, Energetică, Gospodărie Comunală, Amenajarea Teritoriului, Drumuri şi Transport   

1. Voloşin Vladimir (PPPN)

2. Ambros Lucia (PSRM)- secretar

3Furculiţă Lilia(PAS)- preşedinte

4. Şoldan Valeriu (PPPN)

5. Casian Roman(PSRM)

Agricultură, Industrie, Comerţ, Privatizare, Ecologie şi Probleme Funciare     

1. Marcov Vasile (PSRM)

2. Frunza  Ala (PPPN)- preşedinte

3. Pineaziuc Irina (PPPN) - secretar

4. Dedov Boris (PPPN)

5. Savva Gleb(PSRM)