Comisii consultative de specialitate din cadrul
Consiliului local Fălești

   Etică, Ordine Publică şi Drept 

   1.Dedov Boris (PPPN)

   2.Pineaziuc Irina (PPPN)

   3.Nanii Mihail (PSRM)

   4.Prunceac Olesea (PSRM)

   5.Tataru Nadejda (PPPDA)
 

   Economie, Finanţe şi  Buget 

   1.Severin Alexandr (PPPN)

   2.Curciuc Denis (PCRM)

   3.Vatavu Ghenadie(PPPDA)

   4.Şoldan Valeriu (PPPN)

   5.Voloşin Vladimir (PPPN)

   6.Pleşca Eduard (PPPN)

   7.Buga Boris (PDM)

   8.Casian Roman (PSRM)

   9.Frunza Ala (PPPN)
 

   Probleme Sociale, Învăţămînt, Ocrotirea Sănătăţii, Cultură, Culte, Turism, Tineret şi Sport 

   1.Frunza  Ala (PPPN)

   2.Iliaşova-Mandalac Irina (PPPN)

   3.Ursachi Varfolomei (PPPN)

   4.Falca Ana (PAS)

   5.Gruşca Oleg (PPŞor)

   6.Arhipov Mariana (PSRM)

   7.Şoldan Valeriu (PPPN)
 

   Construcţii, Urbanism, Arhitectură, Energetică, Gospodărie Comunală, Amenagarea 
Teritoriului, Drumuri şi Transport    

   1.Voloşin Vladimir (PPPN)

   2.Ambros Lucia (PSRM)

   3.Furculiţă Lilia (PAS)

   4.Şoldan Valeriu (PPPN)

   5.Casian Roman (PSRM)

   Agricultură, Industrie, Comerţ, Privatizare, Ecologie şi Probleme Funciare
   1.Marcov Vasile (PSRM)
   2.Frunza  Ala (PPPN)
   3.Pineaziuc Irina (PPPN) 
   4.Dedov Boris (PPPN)
   5.Savva Gleb (PSRM)