Audieri publice

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectului de decizie
cu privire la aprobarea bugetului local Făleşti
pentru a.2020 în prima lectură

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în scopul aprobării bugetului local pentru anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare  Primăria or. Fălești  anunță inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local Fălești pentru anul 2020 în prima lectură”. Audierile publice pentru elaborarea şi aprobarea bugetului local Făleşti pentru anul 2020 se vor desfăşura la data de 19.12.2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare,73, et. II.   Solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

  Propunerile pot fi prezentate până la data de 18 decembrie 2019 în anticamera primăriei , etajul III, inclusiv, prin poștă, la adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 73, orașul Fălești și/sau electronic, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Informații la telefonul: 0259/22272.

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în scopul aprobării bugetului local pentru anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare  Primăria or. Fălești  anunță inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local Fălești pentru anul 2020 în prima lectură”.

  Solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

  Propunerile pot fi prezentate până la data de 18 decembrie 2019 în anticamera primăriei , etajul III, inclusiv, prin poștă, la adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 73, orașul Fălești și/sau electronic, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informații la telefonul:0259/22272

 Cotele taxele locale pentru 2020

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în scopul aprobării bugetului local pentru anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare

 Primăria or. Fălești  anunță inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local Fălești pentru anul 2019 în prima lectură”.

 Solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

 Propunerile pot fi prezentate până la data de 03 decembrie 2018 în anticamera primăriei , etajul III, inclusiv, prin poștă, la adresa: str. Ștefan cel Mare, nr. 73, orașul Fălești și/sau electronic, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pe data de 14 noiembrie curent in sala de ședințe a Consiliului local Fălești au fost desfășurate Audieri publice consacrate unei chestiuni foarte importante pentru orășeni - discutarea Capitolului "Apa si canalizare" din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economica a orașului Fălești pentru anii 2018-2025".

  • img-5
  • img_1
  • img_2
  • img_3

La evenimentul, moderat de primarul orașului Vladimir Rusu, au participat 70 de reprezentanți ai APL de nivelul I si II, instituțiilor publice, DPGCL Fălești, agenților economici, Centrului de Sănătate Publica, societății civile, GLPS, Comitetului Local de Cetățeni, pensionari, alte categorii de cetățeni ai orașului.

Capitolul AAC din SDSE orașului Fălești a fost prezentat de reprezentantul societății civile Victor Cimpoieş care a efectuat o trecere in revista a situației actuale a sectorului ”Apă - Canalizare”, a analizei diagnostic privind dezvoltarea sectorului ”Apă - Canalizare” din orașul Fălești". Domnul Vasile Bagrin, seful DPGCL Fălești, a prezentat recomandările de dezvoltare a sectorului ”Apă - Canalizare” din Fălești pentru perioada 2018 - 2025 şi activitățile, ce vor fi întreprinse in cadrul proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de asigurare cu apa si canalizare in or. Fălești".

Au dat dovada de activism si locuitorii orașului care au pus si primit răspunsuri la numeroase întrebări si venit cu propuneri de îmbunătățire a Capitolului AAC a Strategiei de dezvoltare socio-economica a orașului Fălești, ce prevede până in 2025 renovarea rețelelor existente si extinderea lor pentru a asigura accesul orășenilor la serviciile de apa (96%) si canalizare (94 %).

In prima faza de implementare a strategiei respective este realizarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de apa si canalizare in or. Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, ce este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR Nord și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

În urma realizării proiectului, rețelele de alimentare cu apă din orașul Fălești vor fi extinse cu 2,4 km și vor fi construite 2,6 km de rețele de aducție. Concomitent, 11,5 km de rețele de alimentare cu apă din Fălești vor fi reabilitate. La sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă vor fi conectați peste 15 mii de locuitori ai orașului Fălești. Valoarea estimativă a proiectului constituie 1,27 milioane de euro, iar contribuția beneficiarilor - 160.000 de euro.

 Primăria or. Făleşti invită locuitorii oraşului la desfăşurarea audierilor publice privitor la ajustarea componentei „Alimentare cu apă şi canalizare” din cadrul strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului Făleşti ( 2018-2025) la data de 14.11.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a primăriei Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 73, etajul II.
Telefon de contact: 069256714.

Regulamentul audierilor publice:

  1. Participanţii la audieri trebuie să fie politicoşi şi să se respecte unii pe alţii.
  2. Doritorii de a veni cu propuneri se vor înregistra la persoana desemnata de grupul de iniţiativă până la începerea audierilor.
  3. Cuvântul este oferit de către moderator conform înscrierilor prealabile.
  4. Discursurile vor fi laconice şi vor conţine propuneri clar formulate. Se va evita repetarea mesajelor anterioare.
  5. Durata discursului nu mai mult de 5 minute. Respectarea este obligatorie pentru toţi vorbitorii.
  6. Toate propunerile parvenite în procesul audierii trebuie notate şi, respectiv, analizate.

ANUNȚ

 Primăria Fălești invită locuitorii orașului la audieri publice privitor la elaborarea și aprobarea proiectului bugetului pentru anul 2018, la data de 15 decembrie 2017 , ora 10 00 în sala de ședințe a primăriei Fălești, str.Ștefan cel Mare nr.73, etajul II.

Anexat -
Dispoziţia cu privire la constituirea grupului de lucru pentru organizarea audierilor publice

Cotele taxele locale pentru 2018

A N U N Ţ
La data de 22 decembrie 2016, ora 10-00, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti vor fi organizate audieri publice cu privire la elaborarea şi aprobarea proiectului bugetului pentru anul 2017

Dispoziţia cu privire la constituirea grupului de lucru pentru organizare audierilor publice