Primăria or. Făleşti invită locuitorii oraşului la desfăşurarea audierilor publice privitor la ajustarea componentei „Alimentare cu apă şi canalizare” din cadrul strategiei de dezvoltare socio-economică a oraşului Făleşti ( 2018-2025) la data de 14.11.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a primăriei Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 73, etajul II.
Telefon de contact: 069256714.

Regulamentul audierilor publice:

  1. Participanţii la audieri trebuie să fie politicoşi şi să se respecte unii pe alţii.
  2. Doritorii de a veni cu propuneri se vor înregistra la persoana desemnata de grupul de iniţiativă până la începerea audierilor.
  3. Cuvântul este oferit de către moderator conform înscrierilor prealabile.
  4. Discursurile vor fi laconice şi vor conţine propuneri clar formulate. Se va evita repetarea mesajelor anterioare.
  5. Durata discursului nu mai mult de 5 minute. Respectarea este obligatorie pentru toţi vorbitorii.
  6. Toate propunerile parvenite în procesul audierii trebuie notate şi, respectiv, analizate.