Pe data de 14 noiembrie curent in sala de ședințe a Consiliului local Fălești au fost desfășurate Audieri publice consacrate unei chestiuni foarte importante pentru orășeni - discutarea Capitolului "Apa si canalizare" din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economica a orașului Fălești pentru anii 2018-2025".

  • img-5
  • img_1
  • img_2
  • img_3

La evenimentul, moderat de primarul orașului Vladimir Rusu, au participat 70 de reprezentanți ai APL de nivelul I si II, instituțiilor publice, DPGCL Fălești, agenților economici, Centrului de Sănătate Publica, societății civile, GLPS, Comitetului Local de Cetățeni, pensionari, alte categorii de cetățeni ai orașului.

Capitolul AAC din SDSE orașului Fălești a fost prezentat de reprezentantul societății civile Victor Cimpoieş care a efectuat o trecere in revista a situației actuale a sectorului ”Apă - Canalizare”, a analizei diagnostic privind dezvoltarea sectorului ”Apă - Canalizare” din orașul Fălești". Domnul Vasile Bagrin, seful DPGCL Fălești, a prezentat recomandările de dezvoltare a sectorului ”Apă - Canalizare” din Fălești pentru perioada 2018 - 2025 şi activitățile, ce vor fi întreprinse in cadrul proiectului "Îmbunătățirea serviciilor de asigurare cu apa si canalizare in or. Fălești".

Au dat dovada de activism si locuitorii orașului care au pus si primit răspunsuri la numeroase întrebări si venit cu propuneri de îmbunătățire a Capitolului AAC a Strategiei de dezvoltare socio-economica a orașului Fălești, ce prevede până in 2025 renovarea rețelelor existente si extinderea lor pentru a asigura accesul orășenilor la serviciile de apa (96%) si canalizare (94 %).

In prima faza de implementare a strategiei respective este realizarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de apa si canalizare in or. Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, ce este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și ADR Nord și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

În urma realizării proiectului, rețelele de alimentare cu apă din orașul Fălești vor fi extinse cu 2,4 km și vor fi construite 2,6 km de rețele de aducție. Concomitent, 11,5 km de rețele de alimentare cu apă din Fălești vor fi reabilitate. La sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă vor fi conectați peste 15 mii de locuitori ai orașului Fălești. Valoarea estimativă a proiectului constituie 1,27 milioane de euro, iar contribuția beneficiarilor - 160.000 de euro.