Comisia situații excepționale

  Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, în intervalul 24 iunie – 30 iunie Serviciului Hidrometeorologic de Stat atenționează că în bazinul râului Prut se atestă scurgerea scăzută a apei cu 20-23% din valorile medii multianuale, iar în râurile mici ale Republicii Moldova se atestă scurgere scăzută a apei cu 10-25% din valorile medii multianuale cu excepția afluenților de stânga al r. Nistru.

  Solicităm agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă.

Data: 24 iunie, 2022              Centrul Operativ de Dispecerat Republicana

La data de 17.03.2022 ora 10 00 în sala de ședință a primăriei or. Fălești s-a desfășurat Ședința Comisiei Situații Excepționale, cu următoarea ordine de zi: ,,Desfășurarea activităților de salubrizare și amenajare pe teritoriul orașului Fălești”. În cadrul ședinței organizate s-a discutat despre aprobarea unui plan de salubrizare și amenajare a orașului care v-a responsabiliza instituțiile/autoritățile publice, agenții economici, cetățenii localității să întreprindă acțiuni ferme și prompte în realizarea activităților de salubrizare, mai ales a terenurilor aferente. Respectivele activități fac parte din prevederile expuse în bilunarul ecologic anual care se v-a desfășura în perioada 21.03.2022 - 30.04.2022. Iar grupul de lucru care v-a fi format din: specialiști ai primăriei, consiliului local, ÎM ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” Inspecția Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție din Fălești, vor aduce la cunoștință instituțiilor publice, agenților economici în parte despre măsurile necesare care trebuie întreprinse.

  • 1_2
  • 1_1
  • dsp_2
  • dsp_1

Administrația publică locală a reiterat încă o dată poziția sa, dispusă să susțină din donațiile colectate de la cetățenii orașului refugiații din Ucraina care la momentul actual sunt aproximativ în număr de 192 de persoane, repartizați în or. Fălești.

De asemenea a fost menționat de către specialistul SSE Fălești, despre necesitatea de a fi cât mai prudenți și de a respecta măsurile obligatorii de prevenire a arderii vegetației uscate pentru a nu admite producerea incendiilor.

La ședința de astăzi a fost aprobată Dispoziția nr.2 din 17.03.2022, cu privire la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a infecției COVID-19 în or. Fălești care prevede o relaxare a măsurilor sanitare dar fără neglijarea acelor măsuri esențiale expuse în dispoziție.

  Mai multe fotografii

prognoza hidrologica