La data de 29.11.2021 în sala de ședință a primăriei, s-a desfășurat Ședința ordinară a Comisiei Situații Excepționale a or.Fălești, cu tema ordinei de zi: pregătirea instituțiilor publice din oraș pentru perioada rece a anului 2021-2022.

  În legătură cu situația pandemică COVID-19, de către șeful Centrului de Sănătate Publică Fălești a fost prezentată informația actualizată cu date de referință pentru orașul nostru. Astfel în ultima săptămâna se atestă o scădere a numărului de persoane infectate: în raion-36, în oraș- 4. Acest fapt precum și promovarea de către instituțiile publice din teritoriu a vaccinării împotriva COVID-19, a contribuit la stabilirea în localitatea noastră conform Hotărârei CNESP nr.62 din 22.09.2021 a pragului de alertă verde.

  Instituțiile publice din oraș subordonate primăriei, necătând la prețul ridicat al resurselor energetice din această perioadă, în ansamblu sunt pregătite de perioada rece a anului 2021-2022.

  Reprezentatul Secției Situații Excepționale a reamintit tuturor despre necesitatea respectării măsurilor de protecție antiincendiară datorită sezonului rece care s-a început și a sărbătorilor de iarnă care se apropie. O altă problemă ce ține de reparația cu pietriș a porțiunei de drum către gunoiștea orășănească a fost soluționată cu succes. Iar pentru defrișarea arborilor uscați din preajma Complexului Gloriei Militare din oraș care prezintă un pericol pentru cetățeni, s-a propus crearea unui grup de lucru specializat pentru soluționarea problemei în cauză.

  În final președintele și membrii CSE Fălești, au menționat faptul că stabilirea codului verde privind situația COVID-19 în oraș nu ne eliberează în continuare de la respectarea măsurilor de prevenire și control a virusului SarsCov-2, fapt demonstrat de apariția unei noi tulpini în Africa de Sud ,,Omicron” și a prelungirei în R.M. a stării de urgență în sănătate publică până la 15 ianuarie 2022.

Mai multe fotografii