Declarația de răspundere managerială și raportul anual privind controlul intern managerial