1. 
CERERE în adresa primarului

2. CERERE de acordarea loc la grădinița de copii

 

 

6. Acte necesare pentru ajutorul social și pentru perioada rece a anului

7. CERERE pentru acordarea ajutorului social RO


 9. CERERE de eliberarea autorizației de construire

10. CERERE de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare

11. CERERE de eliberarea certificatului de urbanism informativ

13. Lista actelor necesare pentru privatizarea terenului aferent

14. Lista actelor necesare transmiterea în folosinţă a lotului de pământ pentru blocuri locative (Asociaţii de Coproprietari în Condominiu,Asociaţii Proprietarilor de Locuinţe Privatizate, Cooperative de construcţie a locuinţelor)

15. anexa nr.1_977  Fişa de înregistrare a gospodăriei  ţărăneşti (de fermier)

16. anexa nr.2_977 Declarația de constituire a gospodăriei  ţărăneşti (de fermier)

17. CERERE solicitare lot de teren în intravilanul oraşului Făleşti pentru construcţia casei individuale de locuit

18. CERERE amplasare edificiu comercial

19. CERERE coordonare acte stabilirea hotarelor teren extravilan

20. CERERE coordonare acte stabilirea hotarelor teren intravilan

21. CERERE înregistrare cota-parte

22. CERERE pentru actualizarea planului-geometric

23. CERERE pentru formarea unui bun imobil

24. CERERE pentru procurarea surplusului de teren care este deținut în proprietate

25. CERERE privind corectarea erorilor efectuată în cadrul înregistrării primare masive

26. CERERE privind schimbarea modul de folosință a terenurilor

27. CERERE stingere drept de folosință proprietar este decedat

28. CUM să înregistrezi Gospodaria Țărănească

29. Formular tip  Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la vânzare cumpărarea terenurilor aferente

30. Lista acte domeniu funciar

31. Lista actelor necesare pentru  darea în arendă/locaţiune a terenului aferent

32. Lista actelor necesare pentru  prelungirea termenului de arendare a terenului aferent

33. Lista actelor necesare pentru  privatizarea terenului aferent

34. Lista actelor necesare privind modificarea planului cadastral

35. Lista actelor necesare pentru legalizarea loturilor de pământ aferente caselor de locuit particulare

36. Acte necesare pentru legalizarea loturilor de pământ aferente caselor de locuit cu mai multe apartamente privatizate (care nu constituie blocuri)

37. Lista actelor necesare privind transmiterea terenului în folosinţă