msing

 

Funcţii vacante

  Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției temporar vacante de specialist principal (economist).
  Conform procesului verbal nr. 4 din 12 aprilie 2024 al ședinței Comisiei de concurs a primăriei orașului Fălești  învingător al concursului a fost desemnat Marcu Ala, obținând nota finală la concurs 7,6.

  La 05.04.2024 a expirat termenul-limită de depunere a dosarelor pentru participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist/specialistă principală (economist).
  Au depus dosarele doi candidați:
  1.Popovici Dumitru
  2.Marcu Ala
  La 09 aprilie 2024 a avut loc prima şedinţă a comisiei de concurs, în cadrul căreia au fost discutate următoarele chestiuni:
  1. Admiterea la concurs;
  2. Stabilirea datei, orei şi a locului desfăşurării concursului.
  În urma examinării acestor întrebări prin vot unanim s-a hotărât:
  Din cei doi candidaţi, care au depus dosarul pentru participare la concurs, ambii au fost admişi.
  Concursul se va desfăşura la data de 12.04.2024, ora 14-00 - proba scrisă şi la ora 16-00 – interviul.
  Locul desfăşurării concursului – sala de şedinţe, et. II, primăria or. Făleşti.

  Comisia de concurs

La 15.10.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 8, or. Făleşti.

A promovat concursul  Rarancean Alina, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 18 puncte acumulate se acordă 4 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,2 puncte                    

 Punctaj final : 12,4

  Scopul general al funcției: Evidenţa veniturilor calculate  şi încasate. Evidenţa  cheltuielilor.

  Sarcinile de  bază ale funcției    

      1. Asigurarea evidenţei cheltuielilor de casă prevăzute în bugetul orăşenesc care se atribuie   conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa  2   Cheltuieli (servicii şi alte cheltuieli ). Efectuează  la finele anului de gestiune închiderea cheltuielilor instituţiilor subordonate primăriei.

      2. Înregistrarea cheltuielilor efective în baza documentelor primare, evidenţa analitică a serviciilor prestate şi lucrărilor executate. Pregătirea informaţiei privind cheltuielile executate şi efectuate pentru îndeplinirea dării de seamă trimestrială şi anuală.

       3. Evidenţa sistematică a veniturilor calculate şi încasate , prevăzute în buget orăşenesc care se atribuie conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa 1. Venituri Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune. Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune.

      4. Evidenţa contractelor privind vânzarea  ,cumpărarea  pământului. Efectuează calculul veniturilor  de la arenda  terenurilor administrate de primăria oraşului ,conform condiţiilor şi termenilor prevăzuţi în contractele încheiate cu acestea şi a  veniturilor de la arenda patrimoniului public în baza contractelor încheiate.

      5. Participarea la efectuarea inventarierii generală a elementelor de activ şi pasiv,a bilanţului instituţiei şi  cu determinarea  corectă şi la timp a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă.

Cerinţe față de funcție:

  • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniu
  • Experienţa profesională va fi un avantaj

Doritorii se prezintă  la adresa: or. Făleşti, str. Şt. cel Mare 73, biroul 7,  
cu: copia buletinului de identitate,
 copiile diplomelor de studii,

tel. 0(259) 2-34-46.

     Primăria or. Fălești prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr.8, or. Făleşti, până la 05.09.2021.

     Condițiile de participare : https://falesti.md/index.php/functii-vacante/788-fv-iet-nr8.html

 

      La 20.04.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6 și nr. 12 or. Făleşti.

Au promovat concursul :

La IET nr.6 - Navroțchi Lilia, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 20 puncte acumulate se acordă 5 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte
- Interviul – 7,2 puncte 
Punctaj final : 13,2

La IET nr. 12 – Maneața Rodica, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 14 puncte acumulate se acordă 2 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,3 puncte
Punctaj final : 10,5

  • IMG_4521
  • IMG_4530
  • IMG_4522
  • IMG_4523

La data de 08.04.2021 la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a avut loc sesiunea de testare a cunoștințelor profesionale și manageriale a candidaților ce au depus dosarele pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6, IET nr.10, și IET nr. 12 or. Făleşti

Următoarea etapă a concursului, Interviul, se va desfăşura la data de 20.04.2021, ora 10-00 – în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.