Funcţii vacante

     Primăria or. Fălești prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr.8, or. Făleşti, până la 05.09.2021.

     Condițiile de participare : https://falesti.md/index.php/functii-vacante/788-fv-iet-nr8.html

 

      La 20.04.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6 și nr. 12 or. Făleşti.

Au promovat concursul :

La IET nr.6 - Navroțchi Lilia, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 20 puncte acumulate se acordă 5 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte
- Interviul – 7,2 puncte 
Punctaj final : 13,2

La IET nr. 12 – Maneața Rodica, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 14 puncte acumulate se acordă 2 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,3 puncte
Punctaj final : 10,5

  • IMG_4521
  • IMG_4522
  • IMG_4523
  • IMG_4527

La data de 08.04.2021 la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a avut loc sesiunea de testare a cunoștințelor profesionale și manageriale a candidaților ce au depus dosarele pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6, IET nr.10, și IET nr. 12 or. Făleşti

Următoarea etapă a concursului, Interviul, se va desfăşura la data de 20.04.2021, ora 10-00 – în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.

La data de 02.03.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr.6, 10 și nr.12, or. Făleşti.

Pentru participare la concurs au  depus   dosare :

 - IET nr. 6 – Navroțchi Lilia

 - IET nr. 10 – Stavciuc Aliona

 - IET nr. 12 -  Maneața Rodica.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 03.03.2021  s-au examinat  două chestiuni : 

1.Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  

Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.163 din 23.03.2015.

 

2.Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

 

În urma evaluării dosarelor au fost admiși la concurs  toți trei candidați.

La data de 16.02.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 6, nr.10 și nr.12, or. Făleşti.
 

Au  depus   dosare :

IET nr.6 – Navroțchi Lilia

IET nr.10 – Stavciuc Aliona

IET nr. 12 – Maneața Rodica

Prin urmare, conform p.62 , sub punct 2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015,se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 02.03.2021, ora 17-00.