Funcţii vacante

La 15.10.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 8, or. Făleşti.

A promovat concursul  Rarancean Alina, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 18 puncte acumulate se acordă 4 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,2 puncte                    

 Punctaj final : 12,4

  Scopul general al funcției: Evidenţa veniturilor calculate  şi încasate. Evidenţa  cheltuielilor.

  Sarcinile de  bază ale funcției    

      1. Asigurarea evidenţei cheltuielilor de casă prevăzute în bugetul orăşenesc care se atribuie   conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa  2   Cheltuieli (servicii şi alte cheltuieli ). Efectuează  la finele anului de gestiune închiderea cheltuielilor instituţiilor subordonate primăriei.

      2. Înregistrarea cheltuielilor efective în baza documentelor primare, evidenţa analitică a serviciilor prestate şi lucrărilor executate. Pregătirea informaţiei privind cheltuielile executate şi efectuate pentru îndeplinirea dării de seamă trimestrială şi anuală.

       3. Evidenţa sistematică a veniturilor calculate şi încasate , prevăzute în buget orăşenesc care se atribuie conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa 1. Venituri Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune. Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune.

      4. Evidenţa contractelor privind vânzarea  ,cumpărarea  pământului. Efectuează calculul veniturilor  de la arenda  terenurilor administrate de primăria oraşului ,conform condiţiilor şi termenilor prevăzuţi în contractele încheiate cu acestea şi a  veniturilor de la arenda patrimoniului public în baza contractelor încheiate.

      5. Participarea la efectuarea inventarierii generală a elementelor de activ şi pasiv,a bilanţului instituţiei şi  cu determinarea  corectă şi la timp a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă.

Cerinţe față de funcție:

  • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniu
  • Experienţa profesională va fi un avantaj

Doritorii se prezintă  la adresa: or. Făleşti, str. Şt. cel Mare 73, biroul 7,  
cu: copia buletinului de identitate,
 copiile diplomelor de studii,

tel. 0(259) 2-34-46.

     Primăria or. Fălești prelungește termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr.8, or. Făleşti, până la 05.09.2021.

     Condițiile de participare : https://falesti.md/index.php/functii-vacante/788-fv-iet-nr8.html

 

      La 20.04.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6 și nr. 12 or. Făleşti.

Au promovat concursul :

La IET nr.6 - Navroțchi Lilia, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 20 puncte acumulate se acordă 5 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte
- Interviul – 7,2 puncte 
Punctaj final : 13,2

La IET nr. 12 – Maneața Rodica, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 14 puncte acumulate se acordă 2 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,3 puncte
Punctaj final : 10,5

  • IMG_4521
  • IMG_4530
  • IMG_4522
  • IMG_4523

La data de 08.04.2021 la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a avut loc sesiunea de testare a cunoștințelor profesionale și manageriale a candidaților ce au depus dosarele pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6, IET nr.10, și IET nr. 12 or. Făleşti

Următoarea etapă a concursului, Interviul, se va desfăşura la data de 20.04.2021, ora 10-00 – în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.

La data de 02.03.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr.6, 10 și nr.12, or. Făleşti.

Pentru participare la concurs au  depus   dosare :

 - IET nr. 6 – Navroțchi Lilia

 - IET nr. 10 – Stavciuc Aliona

 - IET nr. 12 -  Maneața Rodica.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 03.03.2021  s-au examinat  două chestiuni : 

1.Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  

Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.163 din 23.03.2015.

 

2.Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

 

În urma evaluării dosarelor au fost admiși la concurs  toți trei candidați.