Funcţii vacante

Sarcini de bază: 

1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.

2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.

3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).

4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.

5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

Condiţiile de participare la concurs:
     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; 
     - cunoaşterea   limbii de stat;

     - studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     - este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     - cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
     - în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

     Luând în considerație  expirarea  regimului stării de urgență, Primăria or. Fălești  prelungește  termenul  de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcției de director al IET nr. 5, or. Făleşti, până la 31.05.2020

     Luând în considerație situația epidemiologică a infecției COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova, primăria or. Fălești prelungește termenul de  organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Instituției  de Educație Timpurie nr.5, or. Fălești, până la expirarea perioadei regimului stării de urgență.

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23.03.2015 cu modificările ulterioare.
  Denumirea autorităţii publice: Primăria oraşului Făleşti.
  La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
  - deţine cetăţenia RM;
  - are studii superioare universitare ;
  - are o vechime de activitate didactică de cel puţin trei ani ;
  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
  - cunoaşte limba română;
  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  - nu are antecedente penale;
  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), şi n) din Codul muncii.

Anunț

   Primăria or. Făleşti prelungește termenul – limită de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcţiei publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării încorporării; protecție civilă) până la data de 27.03.2020

   Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46;
   Web: www.falesti.md

      Primarul or. Fălești                                                                                   Severin Alexandr

 

  La data de 25.02.2020, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției de specialist superior (responsabil de construcții, gospodărie comunală și drumuri).

  A promovat concursul Negura Ivan.

     Sarcini de bază:

     1. Evidenţa militară a supuşilor militari şi recrutarea tinerilor.
     2. Asigurarea încorporării recruţilor în termenii stabiliţi în comun acord cu CMR.
     3. Asigurarea completării supuşilor militari (mobilizarea).
     4. Pregătirea documentaţiei necesare pentru organizarea protecţiei civile în cadrul primăriei.
     5. Controlul şi evidenţa protecţiei civile în instituţiile aflate în gestiunea primăriei, la întreprinderile şi organizaţiile din localitate.

     Condiţiile de participare la concurs:

     - deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
     - cunoaşterea  limbii de stat;
     -  studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă  în domeniul administrației publice sau în domeniul juridic
     - nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sau beneficiar de pensii care nu a împlinit vârsta de 63 de ani.
     -este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical,
     
-cunoaşterea la nivel înalt a  pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet) în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     - nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
     - nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.