Funcţii vacante

Primarul or. Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de mediator comunitar.

Scopul general al funcţiei constă în intermedierea şi îmbunătăţirea comunicării dintre beneficiari şi prestatorii de servicii publice, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile de stat competente.

Mediatorul comunitar identifică familiile social-vulnerabile de etnie romă şi necesităţile acestora, facilitează evaluarea lor şi coordonează accesul acestora la serviciile existente de asistenţă socială, medicale, educaţionale etc., pentru a depăşi perioada de dificultate, pentru a soluţiona problemele identificate sau a obţine un sprijin adecvat pentru beneficiari.

Mediatorul comunitar activează în echipă cu personalul administraţiei publice locale de nivelul întîi din domeniul asistenţei sociale, poliţistul de sector, pedagogii, lucrătorul medical, Asociaţia obştească din teritoriu etc., pentru soluţionarea problemelor persoanelor de etnie romă aflate în dificultate.

Condiţiile de participare la concurs:

- la concurs au dreptul să participe numai persoane de etnie romă, care nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  - cunoaşterea limbii de stat;
  - Studii: medii generale, speciale, superioare, după caz; cursuri de instruire iniţială pentru mediatorii comunitari.
  - Experienţă profesională: experienţă profesională nu mai puţin de un an în domeniul social va fi un avantaj

Candidaţii vor depune dosarul pentru participare la concurs pînă la data de 24.09.2018 ,pe adresa: str. Şt. cel Mare 73, primăria or. Făleşti, et.III, bir. nr. 7.

A N U N Ţ

Primarul or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de inginer ( construcţii, gospodărie comunală şi drumuri).
Sarcinile de bază ale funcţiei date:
1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
3. Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
4. Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
5. Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile angajării:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul construcţii;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
- Cunoaşterea programului WinCmeta 2000

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46

Primarul or. Făleşti                                                                             V.RUSU

A n u n ţ        

     Primăria or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a dosarelor  de participare la concurs pentru ocuparea  funcţiei publice de specialist (pentru reglementarea regimului funciar) pînă la 16.07.2018.

    Primarul or. Făleşti
    Vl. Rusu

Informaţie

 La data de 19.02. 2018 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor vacante de :

 - director IET nr. 4, or. Făleşti
 - mediator comunitar

 La funcţia de director la IET nr. 4 au fost depuse două dosare. În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 20.02. 2018 s-au examinat dosarele depuse.
 Ambii candidaţi au fost admişi la concurs.
 Interviul se va desfăşura la data de 21.02.2018, ora 8:15, în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.

 Luând în consideraţie faptul că la funcţia de mediator comunitar nu s-a depus nici un dosar primăria or. Făleşti prelungeşte termenul de depunere a dosarelor până la data de 16.03.2018, ora 17-00.