Funcţii vacante

La data de 16.02.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 6, nr.10 și nr.12, or. Făleşti.
 

Au  depus   dosare :

IET nr.6 – Navroțchi Lilia

IET nr.10 – Stavciuc Aliona

IET nr. 12 – Maneața Rodica

Prin urmare, conform p.62 , sub punct 2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015,se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 02.03.2021, ora 17-00.

      La data de 21.07.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

A promovat concursul Lebediuc Valentina, cu punctajul :

- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 12 puncte acumulate se acordă 2 puncte

- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte

- Interviul – 6,44

Punctaj final : 9,44

    La data de 26.06.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării şi încorporării; protecție civilă).

    A promovat concursul Grăchilă Victor

     La data de 19.06.2020, a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru participare la concurs pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de specialist (în problemele recrutării şi încorporării; protecție civilă)- anunț repetat.

Pentru participare la concurs a depus dosarul un singur candidat – Grăchilă Victor.

     Candidatul a fost acceptat pentru participare la concurs.

   Concursul se va desfășura la data de 26.06.2020: proba scrisă - ora 08-00; interviul - ora 10-00, în sala de ședințe a primăriei or. Fălești, et. II.

La data de 17.06.2020 a expirat termenul prelungit de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Un singur candidat  a depus dosarul pentru participare la concurs – Lebediuc Valentina.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 18.06.2020 s-a luat decizia de a admite candidatul la etapa II a concursului : Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (test).

La data de 31.05.2020  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Au fost depuse două dosare :

  • Lebediuc Valentina
  • Știrbu Ina 

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 02.05.2020 s-au examinat  două chestiuni : 

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în   p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015.

2. Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

În urma evaluării dosarelor a fost admis la concurs un singur candidat – Lebediuc Valentina.

Prin urmare, conform p.62 , subpunct 4) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015, se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 17.06.2020.