La data de 17.02.2017 a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiilor:
 - specialist (jurist)
 - specialist ( pentru planificarea bugetului)
 - specialist (în problemele perceperii fiscale).

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 22.02.2017 s-au examinat dosarele depuse la funcţiile date. În urma examinării dosarelor s-a constatat că toate corespund cerinţelor din anunţ.

 

 Lista candidaţilor admişi la concurs:

 La funcţia de specialist (în problemele perceperii fiscale):
- Slobodeniuc Carolina
- Grăchilă Victor
 Concursul se va desfăşura la 02.03.2017, ora 12-00, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti. 

 La funcţia de specialist (jurist)
 - Moisei Evghenia
 - Mutelica Serghei
 - Toderica Serghei
 - Caras Daniela
  Concursul se va desfăşura la 13.03.2017, ora 9-00, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti.

 La funcţia de specialist (pentru planificarea bugetului)
 - Balan Eugeniu
 - Bargan Aliona
 Concursul se va desfăşura la 13.03.2017, ora 9-00, în sala de şedinţe a primăriei or. Făleşti.

Comisia de concurs