A N U N Ţ

Primarul or. Făleşti anunţă funcţie vacantă de inginer ( construcţii, gospodărie comunală şi drumuri).
Sarcinile de bază ale funcţiei date:
1. Asigurarea efectuării lucrărilor de reparaţii curente şi capitale a subdiviziunilor primăriei, controlul şi evidenţa lor.
2. Asigurarea soluţionării problemelor în domeniul reţelelor de drumuri publice din localitate.
3. Controlul prestării serviciilor comunale din localitate.
4. Dirijarea, controlul şi efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.
5. Verificarea corectitudinii reflectării indicaţiilor în facturile fiscale, prezentate de prestatorii de servicii comunale, a consumului de apă, gaze, lumină în instituţiile subordonate primăriei.

Condiţiile angajării:
- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- cunoaşterea limbii de stat;
- studii superioare sau medii speciale în domeniul construcţii;
- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de
vîrstă;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni;
- experienţa profesională în domeniul dat va fi un avantaj;
- cunoaşterea la nivel înalt a pachetului Microsoft Office ( Word, Excel, Internet)
- Cunoaşterea programului WinCmeta 2000

Telefon de contact: 0 (259) 2-34-46

Primarul or. Făleşti                                                                             V.RUSU