La data de 31.05.2020  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

Au fost depuse două dosare :

  • Lebediuc Valentina
  • Știrbu Ina 

 În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 02.05.2020 s-au examinat  două chestiuni : 

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în   p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015.

2. Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

În urma evaluării dosarelor a fost admis la concurs un singur candidat – Lebediuc Valentina.

Prin urmare, conform p.62 , subpunct 4) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015, se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 17.06.2020.