La data de 21.07.2020 s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 5, or. Făleşti.

A promovat concursul Lebediuc Valentina, cu punctajul :

- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 12 puncte acumulate se acordă 2 puncte

- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte

- Interviul – 6,44

Punctaj final : 9,44