La data de 16.02.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr. 6, nr.10 și nr.12, or. Făleşti.
 

Au  depus   dosare :

IET nr.6 – Navroțchi Lilia

IET nr.10 – Stavciuc Aliona

IET nr. 12 – Maneața Rodica

Prin urmare, conform p.62 , sub punct 2) din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  ME nr.163 din 23.03.2015,se prelungește termenul de depunere a dosarelor până la data de 02.03.2021, ora 17-00.