La data de 02.03.2021  a expirat termenul de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante  de director la IET nr.6, 10 și nr.12, or. Făleşti.

Pentru participare la concurs au  depus   dosare :

 - IET nr. 6 – Navroțchi Lilia

 - IET nr. 10 – Stavciuc Aliona

 - IET nr. 12 -  Maneața Rodica.

În cadrul şedinţei comisiei de concurs din 03.03.2021  s-au examinat  două chestiuni : 

1.Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs stipulate în p.14 din Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul  

Ministerului Educației Culturii și Cercetării nr.163 din 23.03.2015.

 

2.Evaluarea dosarelor candidaţilor. Admiterea Candidaţilor la etapa a 2 de concurs: Evaluarea cunoştinţelor profesionale şi manageriale (test).

 

În urma evaluării dosarelor au fost admiși la concurs  toți trei candidați.