La data de 08.04.2021 la Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație a avut loc sesiunea de testare a cunoștințelor profesionale și manageriale a candidaților ce au depus dosarele pentru participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6, IET nr.10, și IET nr. 12 or. Făleşti

Următoarea etapă a concursului, Interviul, se va desfăşura la data de 20.04.2021, ora 10-00 – în sala de şedinţe a consiliului local Făleşti.