La 20.04.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 6 și nr. 12 or. Făleşti.

Au promovat concursul :

La IET nr.6 - Navroțchi Lilia, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 20 puncte acumulate se acordă 5 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,00 puncte
- Interviul – 7,2 puncte 
Punctaj final : 13,2

La IET nr. 12 – Maneața Rodica, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 14 puncte acumulate se acordă 2 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,3 puncte
Punctaj final : 10,5

  • IMG_4521
  • IMG_4522
  • IMG_4523
  • IMG_4527