Scopul general al funcției: Evidenţa veniturilor calculate  şi încasate. Evidenţa  cheltuielilor.

  Sarcinile de  bază ale funcției    

      1. Asigurarea evidenţei cheltuielilor de casă prevăzute în bugetul orăşenesc care se atribuie   conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa  2   Cheltuieli (servicii şi alte cheltuieli ). Efectuează  la finele anului de gestiune închiderea cheltuielilor instituţiilor subordonate primăriei.

      2. Înregistrarea cheltuielilor efective în baza documentelor primare, evidenţa analitică a serviciilor prestate şi lucrărilor executate. Pregătirea informaţiei privind cheltuielile executate şi efectuate pentru îndeplinirea dării de seamă trimestrială şi anuală.

       3. Evidenţa sistematică a veniturilor calculate şi încasate , prevăzute în buget orăşenesc care se atribuie conform planului de conturi contabile în sistemul bugetar cu reflectarea operaţiunilor în conturile şi subconturile din clasa 1. Venituri Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune. Închiderea conturilor de venituri la finele anului de gestiune.

      4. Evidenţa contractelor privind vânzarea  ,cumpărarea  pământului. Efectuează calculul veniturilor  de la arenda  terenurilor administrate de primăria oraşului ,conform condiţiilor şi termenilor prevăzuţi în contractele încheiate cu acestea şi a  veniturilor de la arenda patrimoniului public în baza contractelor încheiate.

      5. Participarea la efectuarea inventarierii generală a elementelor de activ şi pasiv,a bilanţului instituţiei şi  cu determinarea  corectă şi la timp a rezultatelor inventarierii şi reflectarea lor în evidenţă.

Cerinţe față de funcție:

  • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniu
  • Experienţa profesională va fi un avantaj

Doritorii se prezintă  la adresa: or. Făleşti, str. Şt. cel Mare 73, biroul 7,  
cu: copia buletinului de identitate,
 copiile diplomelor de studii,

tel. 0(259) 2-34-46.