La 15.10.2021 s-a desfășurat etapa finală a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director la IET nr. 8, or. Făleşti.

A promovat concursul  Rarancean Alina, cu punctajul :
- Evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) – pentru 18 puncte acumulate se acordă 4 puncte
- Evaluare curriculum vitae – 1,2 puncte
- Interviul – 7,2 puncte                    

 Punctaj final : 12,4